သဘာ၀မိႈေျခာက္သက္သတ္လြတ္ခရုဆီ(Vegetarian soy paste Mushroom Flavor)

                           

ေ၀႔ခ်ြမ္သက္သတ္လြတ္ခရုဆီ  ကို တရုတ္မိႈေျခာက္ျဖင္႔သဘာ၀အတိုင္း စီမံျပဳလုပ္ထားပါ၍သက္သက္လြတ္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

                        

သာမန္ခရုဆီအတိုင္းဟင္းရြက္ျပဳတ္၊ဟင္းရြက္ေၾကာ္၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္၊ ၾကာဇံေၾကာ္၊ထမင္းေၾကာ္၊ကုန္းေဘာင္ေၾကာ္၊ အစိမ္းေၾကာ္မ်ားတြင္ဟင္းအရသာ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

                        

ဓာတုေဗဒေဆးႏွင္႔ အပုပ္ခံေဆးလံုး၀မပါရွိသျဖင္႔အဖံုးဖြင္႔ျပီးလွ်င္ေရခဲေသတၱာသာမန္အေအးခန္းတြင္လည္း သိမ္းဆည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

               

Aboutus