လွုိင္ၿမိဳ႕နယ္

သဇင္ မီနီမတ္ (သံလမ္း)

ေဒၚသန္းသန္းေဆြ (လွုိင္ေစ်း)

မယဥ္ယဥ္ (လွုိင္ေစ်း)

မနီနီ (လွုိင္ေစ်း)

ေကာင္းေကာင္း (လွုိင္ေစ်း)

ေဒၚလွခင္ (လွုိင္ေစ်း)

မမာမာရီ (လွုိင္ေစ်းအျပင္တန္း)

မသႏာၱ (လွုိင္ေစ်း အေနာက္ဘက္တန္း) ေအာင္ေမတၱာ (၅) လမ္းထိပ္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ယမင္းသူဇာ၊(စ်) ေစ်း (ရတနာသိဂၤ ီေစ်း)

ဖုန္း-၀၁-၆၉၂၄၄၈

ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕

ထူးျမတ္ပါရမီ သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္ အလကတိုက္တန္း၊ ဘူတာလမ္း၊ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ ။

မုံရြာျမိဳ႕

ဒၚသန္းသန္းေအး အထက(၂) လမ္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတိုက္ခန္း၊ ေဒါနျခံရပ္၊ ေဆးရုံႀကီးေတာင္ဘက္၊ မံုရြာျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၉-၄၇၀၅၁၆၄၈၊ ၀၉-၂၅၉၂၄၂၅၈၀

ကေလာျမိဳ႕

  ကေလာေရႊစင္ဆိုင္၊ ကေလာျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၈၃၃၃၆၃၉

မူဆယ္ျမိဳ႕

  ဦးမိုးသူ ဟ-၂/၅ ၊ ဟိုမြန္ရပ္ကြက္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ကေမာၻဇဘဏ္ (၁) အနီး၊ မူဆယ္ျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၉-၃၆၀၇၄၆၇၃ ၊ ၀၉-၇၈၉၂၄၄၆၈၄

နမ္႔ခမ္းျမိဳ႕

  စိုးမိုးေက်ာ္၊မင္းထက္သာ ပင္ရင္းထီဆိုင္ နမ္႔ခမ္းျမဳိ႕။

ဖုန္း-၀၈၂-၆၁၂၈၅ ၊ ၀၉-၂၅၆၂၄၃၁၉၇ ၊ ၁၃၅၇၈၂၄၅၃၆၅ (China Ph.)

ဦးစိုင္းရီ

ဖုန္း-၀၈၂-၆၁၁၈၂

သဃၤန္းကၽြန္းေစ်း

ေဒၚသန္း (AKK Shopping Mall အနီး)

ဖုန္း-၀၉-၄၃၀၉၁၃၄၄

သိန္းေရႊညာသူ

ဖုန္း-၀၉၄၉၁၅၅၃၉၇

ေက်ာက္မဲျမိဳ႕

ဆင္ျဖဴေတာ္ ဆားခ်ိဳသီးဆိုင္ ပင္လံုလမ္း ၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၈၂-၄၀၃၈၇

မိုးကုတ္ျမိဳ႕

ထိပ္တန္းလက္ရာစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း ပိတ္ဆြယ္နယ္ေျမ(၄) ၊ ေရႊစံပယ္လမ္း၊ မိုးကုတ္ျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၉-၄၄၄၀၁၁၄၄၆

နန္းသေျပ(ေစ်းႀကီး)

ဖုန္း-၀၈၆-၂၀၈၀၆၊ ၀၈၆-၂၀၀၃၅

ပုသိမ္ျမိဳ႕

ကိုထြန္းကိုကို ၉(က)ေစ်းေခ်ာင္းလမ္း၊ပုသိမ္ျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၂၂၆၂၆၈

ေရႊႊစင္္စတိုး၊ကုန္သည္လမ္း၊ပုသိမ္ျမိဳ႕။

Z Mall Mini Mart

Sky Mini Mart

မပို ကုန္စံုဆိုင္ (ျမိဳ႕မေစ်း)

ကိုဟုတ္၀မ္ ကုန္စံုဆိုင္(ျမိဳ႕မေစ်း)

မခိုင္ လက္ဖက္ဆိုင္

ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕

ဦးသက္ႏိုင္ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၉-၅၁၈၀၉၇၄

နတၱလင္းျမိဳ႕

 ဦးသန္းထြန္း

ဖုန္း-၀၉-၄၃၀၄၉၁၀၀

ဟသၤာတျမိဳ႕

ခတ္ႀကိဳက္ေႀကးအိုးဆိုင္ ပတၱျမားလမ္း၊ ဟသၤာတျမိဳ႕။

ဖုန္း၊ ၀၉-၈၆၁၁၀၁၇

ထား၀ယ္ျမိဳ႕

  ေဒၚခင္လဲ့ေအး (၅၃၇) ၊ေရးလမ္း၊ ၀ဲကၽြန္းထိန္လယ္ရပ္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕

ဖုန္း-၀၉-၄၂၂၂၀၃၈၁၉

မႏၱေလးျမိဳ႕

  စိန္ေတာင္တန္းဆိုင္ အမွတ္(၂၂၅)၊ ၈၃ လမ္း၊၂၈/၂၉ လမ္းႀကား၊မႏၱေလးျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၂-၂၃၉၆၅၄၊၀၉-၂၀၁၈၂၃၂

ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕

ယံုႀကည္စတိုး မင္းကုန္းရပ္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၇၄-၅၀၂၂၃၊09-၄၇၂၃၃၀၉၈

မေကြးျမိဳ႕

ဇီ၀ဓန၊(၃၅)၊ဘုရားလမ္း၊ေစ်းရပ္၊မေကြးျမိဳ႕ ။

ဖုန္း-၀၉-၅၃၄၁၉၁၅ ၊ ၀၆၃-၂၅၂၂၅

ပခုကၠဴ ျမိဳ႕

ဦးျမင္႔ထြန္း၊အမွတ္(၁၄၉)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ေရႊကူဘုရားအနီး၊ ပခုကၠဴ ျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၉-၃၃၀၈၁၃၁၉ ၊ ၀၉-၇၉၅၅၅၅၃၇၁

တိုက္ႀကီးျမိဳ႕

မလွလွႀကည္ ( တိုက္ႀကီးေစ်း)

ဖုန္း-၀၉၄၂၁၀၀၈၅၆၉

ကိုေ၀လင္းေက်ာ္ ( တိုက္ႀကီးေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၄၃၀၃၉၅၂၀

ဦးတင္လွ( တိုက္ႀကီးေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၄၃၀၀၇၈၅၃၉

မမိုးမိုးႀကည္( တိုက္ႀကီးေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၄၃၁၈၈၇၅၅

အိသဇင္္( တိုက္ႀကီးေစ်း)

ဖုန္း-၀၉၄၂၀၀၀၀၅၁၃

မယု( တိုက္ႀကီးေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၂၅၃၀၁၄၂၁၉

ဦးသိန္းျမင့္( တိုက္ႀကီးေစ်း)

ဖုန္း -၀၅၅-၂၀၅၈၇

မသီတာ( တိုက္ႀကီးေစ်း)

ဖုန္း -၀၅၅-၂၀၆၉၄

သံုးခြျမိဳ႕

မစႏၵာဦး(ျမိဳ႕မေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၇၉၉၃၇၀၉၇၇

ကိုဖိုးေထာင္(ျမိဳ႕မေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၄၂၅၃၂၀၃၉၁

ကိုေအးသြင္

ဖုန္း-၀၅၆-၄၀၂၆၁

ေညာင္တုန္းျမိဳ႕

ေဒၚျမင့္(ေညာင္တုန္းေစ်း)

မမိုးသူ (ေညာင္တုန္းေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၈၅၂၉၂၅

ေအာင္သိဒၶိ(ေညာင္တုန္းေစ်း)

ဖုန္း-၀၄၆-၂၀၁၆၇

ေဒၚေအးျမင့္(ေညာင္တုန္းေစ်း)

ဖုန္း-၀၄၆-၂၀၃၉၀

လွည္းတန္းေစ်း

မစုစုၾကည္ မ-၇၅ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ လွည္းတန္းေစ်း

ဖုန္း-၀၁-၅၀၀၃၆၆(Ext.၃၈၇)

ေအာင္ဆန္းေစ်း

ေဒၚသန္းသန္းေဌး

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၂၁၂၂၃

ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕

ေဒၚမိုး၀င္း၀င္းညိဳ အမွတ္(၂၂၀)၊ ဘူတာလမ္းခြဲ၊ အနီးစခန္း၊ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၈၅-၅၀၃၆၉ ၊၀၉-၅၀၅၈၄၁၃

လဲ့လဲ့ပင္လယ္စာဆိုင္

ဖုန္း-၀၉-၅၀၁၅၇၇၈

ထူးျမတ္ပါရမီ သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္ အလကတိုက္တန္း၊ ဘူတာလမ္း၊ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ ။

မဂၤလာဒံုေစ်း

ရွမ္းေမတၱာ အမွတ္(၁၂၉) ၊ ၁၅ လမ္း ၊ မဂၤလာဒံုေစ်းအျပင္တန္း

ဖုန္း-၀၉-၅၅၀၇၀၂၇ ၊ ၀၉-၂၅၀၀၅၇၆၄၈

တြံေတးၿမိဳ႕

သိၾကားၾသသဓ(တြံေတးေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၂၀၉၆၈၆

ဦးတင္လွ(တြံေတးေစ်း)

ဖုန္း-၀၉၅၀၁၈၃၀၂

သီးသန္႔

ဖုန္း-၀၉၄၃၀၃၁၃၆၁

ကိုမ်ိဳးဦး(တြံေတးေစ်း)

ဖုန္း-၀၉၄၄၈၀၄၁၉၉၁

ျမင့္ျမတ္ကုန္စံုဆိုင္

ဖုန္း-၀၉-၂၅၄၁၀၇၇၄၄

ေငြမိသားစု

ဖုန္း-၀၉-၅၀၈၇၀၃၀

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကိဳက္ အမွတ္ (၆၆၈) A ၊ ဇာနည္ (၁၅) လမ္း (ေအာက္) ၊ (၉) ရပ္ကြက္

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၆၅၂၆၁ ၊ ၀၉-၇၉၉၅၈၄၈၀၆ ၊ ၀၉-၇၉၉၅၈၄၇၉၆ ၊ ၀၉-၇၃၁၈၇၉၂၈

ေရႊျမ၀င္း (နႏၵ၀န္ေစ်း)

ဖုန္း-၀၁-၅၄၀၂၆၃၃

ေဒၚလွဘုန္း (နႏၵ၀န္ေစ်း)

အမွတ္ (၇၅) ၊ ရံု (၂)သု၀ဏၰေစ်း

ေဒၚျမျမစိုး

ဖုန္း-၀၉-၅၁၈၈၄၇၆

မမိုးမိုး

ဖုန္း-၀၉-၂၅၄၄၄၁၆၈၃

ေအာင္ေကာင္းစံ

ဖုန္း-၀၉-၄၃၀၂၉၆၁၄

အင္းစိန္

ေဒၚႏြဲ႕ ကုန္စံုဆိုင္

ဖုန္း-၀၉-၂၅၃၄၈၆၆၅၉

ဦးသိန္း ကုန္စံုဆိုင္(အင္းစိန္ေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၇၅၆၅၅

ဦးခင္ေမာင္ ကုန္စံုဆိုင္(အင္းစိန္ေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၇၃၁၁၇၀၃၈

ေရာင္ျခည္ဦးေဆးခန္း (ခ၀ဲၿခံအနီး)

ေညာင္ပင္ေလးေစ်း

B250

ဖုန္း-၀၁-၇၀၇၇၂၁ ၊ ၀၁-၂၁၁၂၃၃(Ext.513)

ေတာင္တန္းမယ္

ဖုန္း-၀၉-၅၀၁၅၁၉၇ ၊ ၀၁-၂၁၀၄၂၄(Ext.574,627)

ဦးလွေမာင္

ဖုန္း-၀၁-၇၃၀၃၀၁၈၉ ၊ ၀၁-၂၁၂၃၃(Ext.366)

သိမ္ႀကီးေစ်း

နဂါးညီေနာင္ ၃၃၄ ၊ ၃၃၅ D ရံု ၊ သိမ္ႀကီးေစ်း

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၄၈၃၆၃

ဘုရင့္ေနာင္

ေငြစြန္ရဲ က/၈၇ ၊ ကံ့ေကာ္လမ္းသြယ္(၂)

ဖုန္း-၀၁-၆၈၂၂၇၇ ၊ ၀၁-၇၉၃၅၂၃ ၊ ၀၉-၅၁၀၄၄၃၅

ကိုခ်မ္းေအး ည/၅၀ ၊ ယုဇနလမ္း

ဖုန္း-၀၁-၆၈၀၅၅၉ ၊ ၀၁-၆၈၁၆၃၁ ၊ ၀၉-၆၈၁၃၀၂ ၊ ၀၉-၇၃၁၅၅၈၅၅

၀င္းမိုး M2 ကံ့ေကာ္လမ္းမႀကီး

ဖုန္း-၀၉-၅၁၃၂၈၄၅ ၊ ၀၉-၄၂၀၁၆၀၃၈၃ ၊ ၀၉-၇၃၁၅၃၃၀၃

၀င္းျငဳတ္သီးမွုန္႕၊ ကံ့ေကာ္လမ္းမႀကီး

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၄၄၅၃၈

ကိုလြင္ဦး၊ င/၁၃ ၊ ေရတမာလမ္း

ဖုန္း-၀၁-၆၈၆၀၄၅ ၊ ၀၁-၆၈၀၅၈၉ ၊ ၀၁-၆၈၀၂၉၄ ၊ ၀၁-၆၈၃၇၂၂

လသာျမိဳ႕ နယ္

မစြမ္ၾကည္ ၊ မဟာဗႏၺဳလလမ္း ၊ ၁၇လမ္း ႏွင့္ ၁၈ လမ္းၾကား

ရန္ကုန္

citymart

Ocean Super Market

Capital Hyper Market

Orange Super Market

Sein Gay Har

Super One

United Living Mall

Victoria

Star Mart

Ga Mone Pwint

Mi Tha Su Mart

Myanmar Big Shop

Asia Light

abc Conventence Store

g & g Convenience Store

ပဲခုးၿမိဳ႕

ဦီးလွျမင့္

ဖုန္း-၀၅၂-၂၁၇၆၇

ေမသဇင္စန္း

ဖုန္း-၀၅၂-၂၁၂၆၉

ကို၀မ္းဖိုး

ဖုန္း-၀၉၄၉၅၇၄၄၀၄

မဆက္ဆက္ေဌး

ဖုန္း-၀၅၂-၂၂၀၆၉

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕

ကို၀ဏၰ (ေမွာ္ဘီေစ်း)

ဖုန္း-၀၉-၄၀၂၅၉၄၂၃၇